KDE NÁS NÁJDETE?

KOŠICE, sidlisko nad Jazerom
Prevádzka:
Levočská 3
Budova Stavebného bytového družstva IV
sídlisko Nad Jazerom, Košice
vchod zo zadu z ľavej strany - vo dvore
električky: 3, 7, 9
autobusy 13, 28, 38