KONTAKT

Anna Grofová
Orange: 0905 395 918
E-mail:grofana@centrum.sk
Prevádzka:
Levočská 3
Budova Stavebného bytového družstva IV
sídlisko Nad Jazerom, Košice
vchod zo zadu z ľavej strany - vo dvore
chemik