KDE NÁS NÁJDETE?

Nová adresa:
Levočská 3
Budova Stavebného bytového družstva IV
sídlisko Nad Jazerom, Košice
vchod zo zadu z ľavej strany - vo dvore